x 
0 Produkt(er)
Vis kurv
I din kurv

Du kan betale med: 

Beredskabs- og evakueringsplaner

Beredskabs- og evakueringsplaner

 

Måske ved du allerede i forvejen hvor der er øget fare for at en brand kan opstå eller hvor der er andre typer af sikkerhedsrisici på din arbejdsplads. Men vores erfaring viser at det samlede overblik ofte mangler. Desuden ændrer de fleste virksomheder sig over tid fx i forhold til antallet af medarbejdere, placeringen af disse, arbejdsopgaver, virksomhedens fysiske indretning og lignende. 

Sundhedspartnerdks rådgiver hjælper jer med at reducere risici for ulykke og brand ved at gennemgå jeres arbejdsplads og identificere områder med øget risiko, foreslå ændringer og forbedringer og ikke mindst, udarbejde en Beredskabs- og evakueringsplan med baggrund i netop jeres virksomhedsprofil.

Beredskabs- og evakueringsplanen er derfor et vigtigt værktøj for både ledelse, medarbejdere og gæster på jeres arbejdsplads til både at forebygge og reducere risikoen for at ulykker opstår og ikke mindst, en effektiv hjælp til at kunne handle hurtigt og så rigtigt som overhovedet muligt i tilfælde af pludselig opstået brand, ulykke eller alvorlig sygdom.

 I Beredskabs- og evakueringsplanen indgår bl.a.

  • Alarmeringsprocedurer ved Brand – Ulykke – Sygdom
  • Forholdsregler ved evakuering samt samlingspladser for medarbejdere og andre personer der opholder sig i lokalerne.Danmarks billigste øjenskyllevæske fra Sundhedspartnerdk. Telefon 20 20 88 60Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr fra Sundhedspartnerdk. Kontakt os på 20 20 88 60
  • Brandsluknings- og førstehjælpsudstyr, herunder AED/hjertestarter med placering m.v.
  • Instruktioner for anvendelse af ovennævnte brandslukningsudstyr, AED/hjertestarter, førstehjælpsudstyr.
  • Tilkaldeliste over førstehjælpere i tilfælde af hjertestop, sygdom eller anden ulykke.
  • Tilkaldeliste over medarbejdere som har gennemgået elementær brandbekæmpelse (brandslukningskursus)
  • Oversigtsplan for de enkelte etager/afdelinger med nødudgange, flugtruter, samlingspladser m.v.
  • Kontaktinformationer på relevante interne personer samt procedurer i forbindelse med alarmering
  • Vigtige telefonnumre til ALARMCENTRAL – POLITI – LÆGEVAGT - SKADESTUE - KOMMUNALE MYNDIGHEDER M.V.

 

 

 Sikkerhed på arbejdspladsen med beredskabsplan, Kontakt os på telefon 20 20 88 60

Få et uforpligtende tilbud på Beredskabs-og evakueringsplaner på jeres arbejdsplads!

Ring på telefon 20 20 88 60

eller  

 

 

FÅ HJÆLP TIL AT OPRETTE EN ARBEJDSMILJØORGANISATION
Mange ledere har en idé om hvad man på arbejdspladsen kan gøre og måske bør gøre for at opnå et godt arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed og sundhed. Men desværre er det ikke altid nok. For en helt anden ting er nemlig hvad loven siger og påbyder den enkelte virksomhed, og ikke mindst hvordan det offentliges kontrolorgan, Arbejdstilsynet forvalter gældende love og regler.

Er du fx klar over reglerne for oprettelse af en Arbejdsmiljøorganisation (AMO) og gennemførelse af Arbejdspladsvurderinger (APV) på netop jeres arbejdsplads? Vores erfaringer er, at rigtig mange mindre og mellemstore virksomheder ofte mangler denne viden og derfor står sig rigtig dårligt når de pludseligt får besøg af Arbejdstilsynet. I værste fald kan det betyde, påbud og måske endda det der er værre med bøder og forbud.

Sundhedspartnerdks rådgivere hjælper jer meget gerne med at få styr på jeres arbejdsmiljøorganisation og APV så I både får nemmere ved at arbejde målrettet mod et endnu bedre arbejdsmiljø - og ikke mindst, med sindsro kan byde Arbejdstilsynet velkommen når de melder deres ankomst.

Læs mere om oprettelse af arbejdsmiljøorganisation