x 
0 Produkt(er)
Vis kurv
I din kurv

Du kan betale med: 

Sundhedsprofiler på jobbet | Sundhedstjek

Sundhedsprofiler på arbejdspladsen

Sundhedstjek på jobbet | personlig sundhedsprofil


Et Sundhedspartnerdk sundhedstjek sætter fokus på sundhed og trivsel på din arbejdsplads. Hos Sundhedspartnerdk får du og dine kollegaer besøg af sundhedskonsulenter med stor faglig sundhedsviden inden for bl.a. kost, rygning, alkohol, motion og stress, og mange års erfaring med vejledning og rådgivning.

Sundhedsundersøgelsen giver den enkelte medarbejder vigtig viden om egen sundhed gennem en personlig sundhedsprofil, mens den afsluttende sundhedsrapport giver virksomheden nogle effektive værktøjer, til fremadrettet at målrette sundhedsindsatsen på arbejdspladsen.  

 

Få større trivsel og arbejdsglæde og mindre sygefravær, gennem helbredsundersøgelser med personlige sundhedsprofiler!

Dine medarbejdere er din virksomheds største aktiv. Alene derfor er det sund fornuft at have fokus på den enkelte medarbejders sundhed og trivsel.

Med en helbredsundersøgelse med personlig sundhedsprofil, kortlægges nemt og hurtigt, den livsstil den enkelte medarbejder har, og derved de eventuelle sundhedsmæssige risici, en uhensigtsmæssig livsførelse kan medføre.

Et sådant fokus, kan være med til at inspirere den enkelte, til sundere kost- og motionsvaner og desuden medvirke til en forbedret sundhedsadfærd, generelt på arbejdspladsen.

Personlige sundhedsprofiler kan med andre ord, medvirke til at få både medarbejdere og ledelse til i forening, at skabe en bedre og sundere arbejdsplads. Til glæde og gavn for alle.

Få mere information om Sundhedspartnerdk Sundhedsprofiler.

Ring nu på telefon 20 20 88 60

eller 

 

 

Sundhed på arbejdspladsen, Kontakt Sundhedspartnerdk på 20 20 88 60

RETURN ON INVESTMENTSundhedspartnerdk sundhedsprofiler | anbefaling fra glade og tilfredse kunder
... hvad får du som arbejdsgiver ud af det?

Studier viser, at en målrettet sundhedsindsats på arbejdspladsen giver investeringen hele 1½ - 12 gange tilbage. For hver investeret krone får virksomheden altså 1½ - 12 kroner retur, gennem nedsat sygefravær, mindre udskiftning af personale, mindre tab af know-how, større effektivitet og meget mere.

Ved at gennemføre en årlig helbredsundersøgelse får ledelsen et effektivt redskab, som kan være med til at afklare og kortlægge hvor jeres fremtidige sundhedsindsats, med fordel kan sættes ind. Hermed øges muligheden for at jeres sundhedsindsats får den succes den fortjener.

På kort sigt, kan de gennemførte sundhedstjek medvirke til et øget fokus, på gode og sunde vaner på jobbet og i fritiden. Ved en målrettet strategisk indsats fra ledelsens side, i samarbejde med jeres Arbejdsmiljøudvalg, kan dette bidrage til en sundere arbejdsplads med større arbejdsglæde. Ting som direkte kan måles på bundlinjen.

Leder du efter Sundhedsprofiler? Kontakt os på 20208860

 

Sundhedsprofiler - individuelle løsninger til dig og din arbejdsplads

Sundhedspartnerdk besidder en solid faglig viden, om sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom. Vi har flere årtiers erfaring med, at udføre helbredsundersøgelser med personlige sundhedsprofiler, af medarbejderne rundt på de danske arbejdspladser. Få udført personlige sundhedsprofiler på din arbejdsplads. Kontakt os for mere info på telefon 20 20 88 60

Du kan vælge flere typer løsninger, som passer til jer, fx i forhold til sammensætningen af virksomhedens medarbejderstab, jeres branche, tidsfaktor, økonomi m.v. Uanset hvad jeres ønsker, mål og forudsætninger er, så finder vi den løsning der passer til jer.

Beskæftiger jeres virksomhed også medarbejdere med natarbejde, så kan vi hos Sundhedspartnerdk også tilbyde jer de obligatoriske helbredskontrol ved natarbejde.

Det måler vi bl.a. på:

I vores forskellige sundhedstjek indgår eksempelvis:

 • Blodtryk
 • Kolesterol
 • Fedtprocent
 • Hæmoglobinværdi (blodprocent)
 • BMI (BodyMassIndex)
 • Muskelmasse
 • Taljemål
 • Kondition
 • Kropsalder (BodyAge)
 • Lungefunktion (Spirometertest)

... og hele undersøgelsen resulterer, i en samlet Sundhedspartnerdk Sundhedsprofil, som fortæller den enkelte medarbejder om hendes/hans aktuelle sundhedstilstand.

ANONYM SUNDHEDSRAPPORT TIL LEDELSEN
Er der udført sundhedstjek på minimum 50 medarbejdere, er det muligt at få en anonym sundhedsrapport, som fortæller om arbejdspladsens samlede sundhedstilstand. Sundhedsrapporten er et effektivt ledelsesværktøj, til at sikre at økonomi og tid på sundhedsindsatsen fremadrettet, anvendes på den mest optimale måde.

SUNDHEDSPROFIL OG SUNDHEDSRAPPORT PÅ DANSK ELLER ENGELSKSundhedspartnerdk Sundhedsprofiler | Health profiles
Når du og dine kollegaer bliver sundhedstjekket af Sundhedspartnerdks konsulenter, kan det naturligvis foregå på dansk eller engelsk. Det betyder fx at samtlige informationer til den enkelte medarbejder kan udleveres på engelsk (Sundhedsprofil, HeartScore samt vores brochure "Bliv klogere på din sundhedsprofil"). Med andre ord, så er vores medarbejdere uddannede, og materiale udviklet til at opfylde jeres behov, uanset om samtlige af dine medarbejdere er engelsktalende eller blot nogle få.

 

Priser på sundhedsprofiler, fra kun kr. 375,00 ex moms, pr. medarbejder

 

Kontakt os nu, og få en aftale om sundhedsprofiler på din arbejdsplads! Ring nu på telefon 20 20 88 60

eller  

 

Du møder kun faguddannet sundhedspersonale
Hos Sundhedspartnerdk sætter vi kvalitet og faglighed højt. Derfor kan du være 100 % sikker på, at vi kun anvender færdiguddannet sundhedsfagligt personale. Du møder med andre ord, ikke en studerende når du og dine kollegaer, får besøg af Sundhedspartnerdk. 

Alle vores sundhedskonsulenter har alle en færdigafsluttet mellemlang eller lang videregående sundhedsfaglig uddannelse. Med andre ord, så besidder vores sundhedskonsulenter den forventede faglige baggrund og erfaring, som der nødvendigvis må kræves, når dine medarbejdere skal testes og vejledes.

Alle Sundhedspartnerdk konsulenter er desuden autoriserede under supervision af vores egen læge.

En stor fordel for dig - en selvfølge for os!


Motiverende samtale
I forbindelse med den afholdte helbredsundersøgelse med personlig sundhedsprofil, kan der eventuelt indgå motiverende samtale med den enkelte medarbejder. Her opsættes der med udgangspunkt i de fremkomne data, og den enkelte medarbejders egen situation - i samarbejde med medarbejderen - klare og synlige mål, om hvad medarbejderen ønsker at opnå, samt midler/redskaber for hvordan, disse mål skal nås.

Nedsæt sygefravær og styrk sundhed og trivsel
Vi tilbyder jer også en anonymiseret statik, over jeres medarbejderes sundhed "her og nu". Statistikken tager udgangspunkt i de udarbejdede sundhedsprofiler, og viser grafisk "pulsen" på virksomhedens sundhedsstatus og er dermed et godt redskab for ledelsen, til eventuelt at iværksætte forskellige relevante sundhedstiltag. Disse tiltag kunne eksempelvis være:

 • Sundere kantine
 • Motion på jobbet - i arbejdstiden eller i umiddelbar forlængelse
 • Stresshåndtering
 • Løbetræning på jobbet
 • Kostvejledning - individuelt eller gruppevis
 • Foredrag med vejledning i en sundere hverdag
 • Rygestopkursus
 • Personlig træning for udsatte grupper eller f.eks. ledelsen
 • Vejledning i brug af virksomhedens egne træningsredskaber

Hos Sundhedspartnerdk hjælper vi jer gerne med helt overordnet at få implementeret en sundere arbejdsplads i jeres strategiske planer, ligesom vi gerne hjælper jer med helt specifikke opgaver som ovennævnte.

Sundhedsprofiler er et skattefrit personalegode
Læs Informationen om SKATs bindende svar omkring
Sundhedsprofiler som skattefrie personalegoder 


Få en snak med os om personlige sundhedsprofiler

Ring på telefon 20 20 88 60

eller   

 

 

Leder du efter lovpligtig helbredsundersøgelse? Telefon 20208860

LOVPLIGTIG HELBREDSKONTROL VED NATARBEJDE

Beskæftiger jeres arbejdsplads natarbejdere, kan disse være omfattet af loven om "Helbredskontrol ved natarbejde".

 

 

Besøg vores webshop

Nyhedsbrev

Anbefalinger fra bl.a...